Łódzki Węzeł Telekomunikacyjny – IX.LODZ.PL

Makietaroll_568Ogólnopolski projekt Tanie Łącze powstał w 2009 r. celem obniżenia kosztów zakupu hurtowego Internetu w Polsce.
Od początku towarzyszył mu pomysł wymiany ruchu w systemie rozproszonych, lokalnych węzłów, które powstały w kilku największych miastach Polski celem agregacji ruchu lokalnego i wspólnego kontraktowania transmisji międzymiastowych.
Taki węzeł powstał również w Łodzi stając się platformą współpracy i wspólnych zakupów firm zrzeszonych w KIKE wykraczając często poza pierwotne, internetowe ramy.

Zmiany w projekcie Tanie-Łącze otworzyły węzły na szeroką współpracę  również z podmiotami nie należącymi do Izby, a nawet nie będącymi operatorami telekomunikacyjnymi. Aktualnie jedynym i to całkowicie technicznym wymogiem uczestnictwa w węźle jest posiadanie własnej adresacji IP i numeru AS – w uproszczeniu posiadanie własnego routera BGP.

Wraz ze zmianami w projekcie, w maju 2014 r. węzeł łódzki uruchomił  niniejszą stronę IX.LODZ.PL stanowiącą zaproszenie do współpracy lokalnej i ogólnopolskiej (wykorzystując sieć połączeń międzymiastowych do kilkuset węzłów na terenie całego kraju). Udział w łódzkim węźle może przyjąć dowolną formę, m.in.:

Wspólny dostęp do zasobów w tych samych kosztach – pomaga w redukcji kosztów operacyjnych i pełniejszym wykorzystaniu potencjału Ethernetu, jako medium szerokopasmowego.


 

Do kogo adresowany jest projekt?

Przede wszystkim do dostawców Internetu i usług sieciowych (np. Data Center, Telefonia IP) poszukujących możliwości wymiany ruchu i/lub oferty wspólnych zakupów hurtowego Internetu w Łodzi. Naturalnymi partnerami tego typu projektów są również podmioty posiadające duże własne sieci (i wymagany przez BGP numer AS) – np. szkoły, uczelnie i kampusy, JST, czy korporacje. Współpraca obu grup adresatów projektów lokalnych IXów pozwala nie tylko zredukować koszty zakupu Internetu na rynku komercyjnym, ale i zapewnić najefektywniejsze, bo najkrótsze i najszybsze trasy przebiegu transmisji np. między uczelnią, miejscem pracy i domem. Wszak wiele transmisji (praca, rozrywka, wymiana danych) realizowanych jest lokalnie – między w/w miejscami oraz znającymi się użytkownikami Internetu!

Nasz projekt, to również platforma realizacji specjalnych usług transmisyjnych i współpracy międzyoperatorskiej. Dzięki ogólnopolskim powiązaniom z innymi uczestnikami projektu (ok. 200 operatorów i kilkaset węzłów w całym kraju), możliwa jest szeroka kooperacja w realizacji międzyoperatorskich transmisji L2, dostępie do platform IPTV, czy usług specyficznych, jak dzierżawa włókien lub transmisja w innych miastach.


 

Wymagania: