Informacje

Struktura i lokalizacje.

Sercem IX.LODZ.PL jest węzeł zlokalizowany w budynku Red Tower (ul. Piotrkowska 148/150) w centrum Łodzi. Dostęp do węzła zapewnia rozległa aglomeracyjną sieć światłowodowa uczestników projektu (więcej B2B/KMZ), jak również węzły zlokalizowane w Warszawie (Equinix/LIM oraz CH8/Chałubińskiego 8), skomunikowany niezależnymi transmisjami 40G + 10G z Łodzią.

IX.LODZ.PL wykorzystuje klasę adresową 193.151.115.0/24, AS 205082 i as-set AS-IXLODZPL.
UWAGA na sesjach z uczestnikami wykorzystujemy FILTRY STATYCZNE! Jeśli zmieniasz zakres rozgłaszanych do nas klas – poinformuj nas o tym!

Poniżej przedstawiamy uproszczony schemat sieci uwzględniający główne połączenia współdzielone przez uczestników projektu. Schemat nie uwzględnia wszystkich dostępnych połączeń, gdyż choćby w Warszawie liczba możliwych peeringów jest bardzo duża. A i w Łodzi dostępna infrastruktura pozwala na realizację połączeń ze wszystkimi obecnymi w regionie operatorami. Jeśli jesteście zainteresowani zestawieniem konkretnej transmisji lub możliwościami dowiązania się do naszych węzłów – prosimy o kontakt.

lodz-40  Łódź:

  ..

1.  LD01 – Red Tower – TPnets.com Data Center – ul. Piotrkowska 148/150, poziom -1 lok nr 0133:

2. TKT – Tuwima 28, -1, parter, 14:

wwa-40 Warszawa:

..

1. WAW01 – Equinix – Al. Jerozolimskie 65/79, p. 1, lok. 01.31, szafa D3, U40

2. WAW02 – CH8 – ul. Chałubińskiego 8, p. 20, szafa DigitalUnicorn

Dane dodatkowe dot. zasobów IX.LODZ.PL na listopad 2019 r.:

Możliwość zestawienia łącza do prawie wszystkich operatorów działających na rynku łódzkim, warszawskim i śląskim, co czyni węzeł najefektywniejszym punktem peeringowym i zakupowym w Łodzi. Wybrane możliwości: