Łódzki Węzeł Telekomunikacyjny – IX.LODZ.PL

Łódzki IX powstał w 2009 r. i ma na celu wymianę ruchu między operatorami oraz współdzielenie kosztów transmisji do Warszawy, gdzie do dziś można kupić w hurcie taniej dostęp do Internetu oraz połączyć się z innymi operatorami i dostawcami usług takich, jak IPTV, VoIP, czy dużych, komercyjnych IXów. Z czasem wymianę ruchu rozszerzyliśmy o firmy podłączone w Warszawie oraz wymianę prefixów z węzłami z Krakowa (CIX) i Wrocławia (WRIX). 

Jedynym i to całkowicie technicznym wymogiem uczestnictwa w węźle IX.LODZ.PL jest posiadanie własnej adresacji IP i numeru AS – w uproszczeniu posiadanie własnego routera BGP.

Wraz z rozwojem projektu w maju 2014 r. węzeł łódzki uruchomił  niniejszą stronę IX.LODZ.PL stanowiącą zaproszenie do współpracy lokalnej i ogólnopolskiej (wykorzystując sieć połączeń międzymiastowych do kilkuset węzłów na terenie całego kraju). Udział w łódzkim węźle może przyjąć dowolną formę, m.in.:

Wspólny dostęp do zasobów światowego Internetu i osiągana tym samym redukcja kosztów operacyjnych pozwala na zapewnienie efektywnej redundancji i konkurencyjności z innymi dostawcami. Nie bez znaczenia jest również zawiązywana przy okazji współpraca w realizacji transmisji i obsłudze klientów biznesowych.


 

Do kogo adresowany jest projekt?

Przede wszystkim do dostawców Internetu i usług sieciowych (np. Data Center, Telefonia IP) poszukujących możliwości wymiany ruchu i/lub oferty wspólnych zakupów hurtowego Internetu w Łodzi. Naturalnymi partnerami tego typu projektów są również podmioty posiadające duże własne sieci (i wymagany przez BGP numer AS) – np. szkoły, uczelnie i kampusy, JST, czy korporacje. Współpraca obu grup adresatów projektów lokalnych IXów pozwala nie tylko zredukować koszty zakupu Internetu na rynku komercyjnym, ale i zapewnić najefektywniejsze, bo najkrótsze i najszybsze trasy przebiegu transmisji np. między uczelnią, miejscem pracy i domem. Wszak wiele transmisji (praca, rozrywka, wymiana danych) realizowanych jest lokalnie – między w/w miejscami oraz znającymi się użytkownikami Internetu!

Nasz projekt, to również platforma realizacji specjalnych usług transmisyjnych i współpracy międzyoperatorskiej. Dzięki ogólnopolskim powiązaniom z innymi operatorami (kilkuset operatorów i przeszło tysiąc węzłów w całym kraju), możliwa jest szeroka kooperacja w realizacji międzyoperatorskich transmisji L2, dostępie do platform IPTV, czy usług specyficznych, jak dzierżawa włókien lub transmisja w innych miastach.


 

Wymagania:

 • Własny numer AS;
 • Adresacja IPv4 i/lub IPv6 – PI lub dla części zastosowań również PA;
 • Router BGP;
 • Zgoda na wymianę prefixów z uczestnikami węzła;
 • Styk z IX.LODZ.PL.

IX.LODZ.PL wykorzystuje:

 • AS 205082;
 • as-set: AS-IXLODZPL
 • Adresację IPv4;
 • 2 Route Serwery;
 • Węzły dostępowe w Łodzi i w Warszawie;

 

Sponsorzy projektu:

 • TPnets.com – administracja i rozwój węzła oraz strony, sponsor adresacji IPv4 węzła.
 • Kylos.pl – projekt i wykonanie strony IX.LODZ.PL.
 • Blokowe.pl – sponsor LIR AS węzła.
 • STK TV Sat 364 – przygotowanie LG.