B2B/KMZ


Wstęp


Szerokopasmowe usługi telekomunikacyjne, świadczone dla klientów biznesowych i instytucji, realizowane są najczęściej w oparciu o infrastrukturę światłowodową. To najwydajniejsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie wymaga dostępu do włókien optycznych w lokalizacji docelowej.


Z perspektywy firmy zainteresowanej skorzystaniem z łączy światłowodowych lub handlowców i przygotowujących kalkulację dla swoich klientów, kluczową informacją jest więc wiedza o telekomunikacyjnym uzbrojeniu terenu – zarówno w zakresie kabli dostępnych w budynku, jak i znajdujących się w jego pobliżu. Informacja o pobliskiej infrastrukturze światłowodowej (FTTx) pozwala:Plik KMZ


Węzeł IX.LODZ.PL zapewnia bezpośredni dostęp do sieci światłowodowych operatorów lokalnych, działających w aglomeracji łódzkiej i niektórych sąsiednich gminach. Wspólnie opracowaliśmy i postanowiliśmy udostępnić publicznie plik KMZ obejmujący informację o dokładnym przebiegu infrastruktury dostępnej w naszym projekcie. Zawarte w nim informacje można przejrzeć w aplikacji Google Earth (optymalne narzędzie) lub bezpośrednio w mapach Google.

Kliknij w/w ikonę by pobrać KMZ.


Udostępniane przez nas w formacie KMZ informacje, nie obejmują kompletu danych o dostępnej infrastrukturze. Opracowanie danych, to czasochłonny proces realizowany przez każdego z operatorów infrastruktury we własnym zakresie. Stopniowo otrzymujemy aktualizacje danych. Równocześnie ciągle realizowane są nowe inwestycje. Stąd co jakiś czas będziemy publikować kolejne wersje pliku KMZ przygotowywane w miarę otrzymywania uaktualnień od operatorów biorących udział w projekcie.


Dostępne zasoby są już dziś imponujące, a dzięki wiedzy o przebiegu tras kablowych i rozbudowanym punktom styku sieci (PSS) – mamy możliwość zapewnić realizację pełnego pakietu usług telekomunikacyjnych B2B/B2A obejmujących m.in. dostęp do Internetu, transmisję danych oraz dzierżawę szarych i ciemnych włókien – również dla realizacji połączeń między rożnymi punktami w mieście. W zależności od wymagań zleceniodawcy – możemy też zapewnić transmisję do Warszawy (własny węzeł w PLIX/Equinix) oraz do innych wskazanych w zamówieniu węzłów IX i operatorów telekomunikacyjnych. W efekcie realizowana przez nas usługa jest kompleksowa.


Warto pamiętać, iż udostępniamy dane w postaci zagregowanej, które w części przypadków ograniczone są do przebiegów tras magistralnych, bez sieci dystrybucyjnych. Stąd w niektórych przypadkach możemy dysponować dodatkowym okablowaniem bliższym punktowi docelowemu, ale jeszcze nie wrysowanym w KMZ. Z założenia też nie publikujemy informacji o sieciach w budowie, ale część inwestycji może rozwijać dostępną infrastrukturę w kierunku lokalizacji potencjalnego odbiorcy usług.


Niezależnie więc od danych zawartych w pliku KMZ – prosimy o przesyłanie zapytań również dla lokalizacji nie uwzględnionych w mapie zasobów. Dane zawarte w pliku KMZ nie stanowią oferty, a jedynie wstępną informację poglądową.Jak można zamówić usługę lub sprawdzić dostępność trasy?


Z naszych rozmów z firmami i operatorami wynika, iż:  

  • Brak jest wiedzy o infrastrukturze światłowodowej w Łodzi i okolicach będącej w posiadaniu operatorów lokalnych, którzy mają możliwość świadczenia usług transmisji i dzierżawy włókien w relacjach B2B/B2A.
  • Zamawiający nie są zainteresowani ustalaniem patchworku rozwiązań z różnymi punktami styku (PSS) i odcinkami w gestii różnych operatorów.
  • Szukają tras alternatywnych dla dużych dostawców zarówno z uwagi na redundancję, jak i cenę.

Pomysł zagregowania zasobów w jednym pliku zasobów KMZ i wskazanie uniwersalnego PSS w IX.LODZ.PL, jest efektem w/w rozmów i doświadczeń wyniesionych z realizacji telekomunikacyjnych usług infrastrukturalnych. Na tej podstawie opracowaliśmy prosty, efektywny kanał komunikacyjny i sprawne mechanizmy ofertowania w systemie „jednego okienka”.

Zapytania dotyczące możliwości zestawienia usług B2B/B2A prosimy kierować na adres: b2b / at / ix.lodz.pl lub za pośrednictwem sąsiedniego formularza. Oferta zostanie przygotowana w ciągu maksymalnie kilku dni roboczych we współpracy z właściwym operatorem.

Zapytaj o usługę światłowodową B2B

[contact-form-7 id=”836″ title=”B2B Kontakt”]


Serwisowanie, awarie, zmiany.


System „jednego okienka” obejmuje również obsługę zgłoszeń ewentualnych awarii, czy zlecenia dotyczące przeniesienia łączy lub zmiany w sposobie świadczenia usług.