Historia

IX.LODZ.PL

2021

Grudzień – do IX’a przyłącza się BGcom.

Marzec – wygaszenie współpracy z HE.net zmniejszyło liczbę prefixów dostępnych na RS2. 

Luty – migracja RS2 na Bird2.

Styczeń – z początkiem miesiąca uruchamiane jest drugie łącze 40G z Łodzi (RedTower) do Warszawy (CH8). Inwestycja stanowi ostatni etap przebudowy szkieletu IX.LODZ na ring 40G łączący główny węzeł w Łodzi (RedTower) z węzłami w Warszawie (Equinix i CH8). 

2020

Grudzień – w pół roku agregowany ruch wzrósł o kolejnych 10G i obecnie przekracza 75G w Łodzi i 80G w Warszawie. Liczba własnych prefixów w RS1 sięga 3100RS2 ma ich już blisko 85000.
Do węzła w Warszawie przyłączają się swoimi sesjami BGP Danar oraz Netkom z Grupy Nortis.
W statystykach pojawił się wykres węzła WAW02.

Listopad – uruchamiamy WAW02 – nasz drugi węzeł w Warszawie, który lokalizowany jest na XXp. w CH8 (Chałubińskiego 8) i połączony bezpośrednio portem 40G z WAW01 (Equinix) i przejściowo 10G do LD01 (Red Tower). W WAW02 zestawiamy ponadto port 40G obsługujący dostęp do Lumen (wcześniej Level3) i pierwsze vlany od uczestników węzła.

Czerwiec – ruch w węzłach przekracza już 65G.

Maj – migrujemy TPIX z 10G na 40G.

Marzec – udostępniany ofertę B2B! Po kilku miesiącach przygotowań, 5 marca opublikowaliśmy w formacie KMZ (obsługiwany przez Google Earth) pierwszą wersję mapy przebiegów światłowodów łódzkich operatorów obecnych w IX.LODZ. Mapy stanowią użyteczne narzędzie do planowania realizacji usług B2B/B2A przez wszystkich zainteresowanych i promują zasoby obecnych w węźle łódzkich ISP.  Mapy będą okresowo aktualizowane wraz z otrzymywaniem informacji o kolejnych zasobach. Zapraszamy do współpracy – b2b / at / ix.lodz.pl.

Luty –  M3.NET uruchamia punkt styku sieci i port 1G.

Styczeń – Actus-info uruchamia styk 10G z IX.LODZ.PL.

2019

Grudzień – kończymy rok agregując już 50G ruchu w każdym z węzłów, to przeszło 100x więcej, niż gdy zaczynaliśmy 10 lat temu. W peeringu lokalnym na RS1 mamy już 2300 prefixów.

Listopad – Dokładnie 10 lat temu, w listopadzie 2009 r., uruchomiony został Łódzki IX! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za współpracę!
Styk z CIX 10G przeniesiony został bezpośrednio na RS1 optymalizując trasy.

Październik – upgrade styku openpeeringowego z EPIX do 40G.
CityNet uruchamia w Łodzi drugi port 10G.

Lipiec – przebudowaliśmy styk 10G z WRIX skracając trasę (mniej przełączników i km). Równocześnie warto odnotować, że w ramach RS1 rozgłaszamy już 2100 prefixów lokalnych.

Kwiecień – zagregowany ruch w obu węzłach sięga obecnie już 40G. To o 10G więcej, niż na przełomie roku 2018/2019.

Styczeń – uzupełniamy stronę o sekcję dot. kolokacji. W praktyce bowiem w węźle od lat gościmy przełącznice, routery, switche oraz systemy xWDM operatorów. Wraz z umiejscawianiem kolejnych urządzeń, rośnie celowość kolokacji własnego sprzętu i realizacji interconnectów. Zapraszamy kolejnych operatorów.

2018

Grudzień – chwila poświęcona na przedświąteczne porządki pozwoliła nam przemigrować stronę na https://.

Październik – Netrax/Blokowe przełączają się na port 10G.

Lipiec – LutekLAN przeprowadza upgrade portu do 10G.

Czerwiec – TPnets.com łączy swój szkielet portem 40G z łódzkim węzłem IX.LODZ. To pierwszy styk 40G z uczestnikiem projektu.

Kwiecień – upgrade styku z TPIX do 10G.
Kilka dni później Diament również robi upgrade do 10G.
W wyniku połączenia firm: Iwacom oraz ZDnet powstał ZINET, który rozgłasza od połowy miesiąca komplet wcześniejszych prefixów. Uaktualniliśmy dane w sekcji Uczestnicy.

Luty – z uwagi na systematyczny wzrost ruchu w węzłach i tranzytu między nimi, rozbudowaliśmy jedno z łączy między Łodzią i Warszawą z 10 Gb/s do 40 Gb/s. Łącznie dysponujemy więc 40+10 Gb/s szkieletem między węzłami. Dostawcą transmisji 40G jest Exatel.

2017

Listopad – migrujemy z prywatnego ASn na publiczny AS 205082. To ważny krok w rozwoju węzła umożliwiający akceptację peeringu w ramach IX.LODZ.PL przez większą liczbę operatorów. Sponsor LIRem AS 205082 jest uczestnik węzła i operator sieci Blokowe.pl. Dziękujemy!
Hurricane Electric uruchamia port 10G i wymianę prefixów z IX.LODZ.PL. Na bazie ustaleń z uczestnikami węzła i HE.net, blisko 120k światowych prefixów IPv4 zostaje tym samym udostępnione uczestnikom węzła bez żadnych dodatkowych kosztów, z czego 1/3 dostępna jest w openpeeringu na RS2, a pozostałe – w sesjach bezpośrednich z HE.net dla zainteresowanych uczestników węzła.
Grupa Multiplay zapina port 10G i uruchamia peering z IX.LODZ.PL.

Październik – RetSat1 przyłącza się do węzła w Łodzi portem 10G i zestawia sesję BGP z IX.LODZ.PL. Pod koniec miesiąca ruch w obu węzłach przekracza regularnie 30G.

Wrzesień kończymy wymianą sprzętu w Warszawie. W 2017Q4 wchodzimy mając już w obu węzłach Nexusy 3064PQ z 48x10G i 4x40G gotowe pod przyjęcie kolejnych uczestników. Zapraszamy!
Na początku miesiąca uruchamiamy bezpośredni styk 10G z Korbankiem (Avios) w Warszawie. To kolejna platforma IPTV dostępna bezpośrednio dla uczestników naszego projektu.

Sierpień zaczynamy od aktualizacji schematu sieci, czytelniej wskazując na węzły w Łodzi i w Warszawie, z których od lat korzystają uczestnicy i partnerzy IX.LODZ.PL. Równocześnie wprowadzamy do legendy porty 40G. Niewielki graficzny „tuning” przechodzi też strona Uczestnicy.
Największa wakacyjna zmiana, to jednak wprowadzenie przygotowanego przez Piotra Okupskiego z STK TVSat364 nowego, Birdowego LookingGlassa w sekcji Narzędzia.

Lipiec – LutekLAN zestawia transmisję 1G do IX.LODZ.PL.

Czerwiec – CityNet kolokuje Nexusa w IX.LODZ.PL i uruchamia 10G. To drugi po Netraxie uczestnik węzła podłączony tym samym zarówno w Warszawie, jak i w Łodzi. A co więcej – w Łodzi dwoma niezależnymi trasami 10G. Dziękujemy za zaufanie!

Kwiecień – nowy, oparty na Birdzie route server RS1 zastępuje dotychczasowe indywidualne sesje L3 z uczestnikami węzła obsługiwane przez nasze stare dobre Cisco. Efekt? Wszystkim wypadł z tras 1 AS hop dodatkowo poprawiając preferencje otrzymywanych prefixów. Ale to nie wszystko. Dodatkowo transmisje między uczestnikami realizowane są już bezpośrednio z pełną przepustowością portów podłączonych do naszych switchy. Najlepiej to widać na przykładzie dowolnych dwóch firm zapiętych np. w W-wie, które obecnie przekazują sobie ruch bezpośrednio mimo, iż RS1 zlokalizowany jest w Łodzi! Ale zyskują wszyscy, niezależnie od miejsca podpięcia. Gdyż porty routera nie pośredniczą już w ruchu między uczestnikami węzła, a tylko aktualizacji tras BGP.

2016

Grudzień – uruchamiamy bezpośredni peering 10GWRIX – prefixy WRIX i IX.LODZ.PL są dostępne wzajemnie dla wszystkich uczestników obu węzłów. To już drugi nasz peering między regionalnymi węzłami prowadzonymi przez firmy zrzeszone w KIKE zestawiony tej jesieni.
Sesja BGP i upgrade portu do 10G na styku z KOBA.PL.
Stało się! Nasze węzły w Łodzi i w Warszawie łączy obecnie 2x10G!
Styk z SGT (Jambox) w Warszawie przełączamy z portu 1G na 10G. Ruszają też testy dynamicznego routingu Jamboxa.
GIGA Komputer zestawia sesję BGP.
StormMedia przesiada się na 10G.

Listopad – do węzła dołącza portem 10G ASTROLINE/GALATEA.

Październik – uruchamiamy peering 1G z SieciamiBlokowymi/Netraxem (który kolokuje przy okazji własny sprzęt) oraz 10GMlyn.net.
Pod koniec miesiąca przebudowaliśmy infrastrukturę węzła – migrujemy wszystkich uczestników węzła w Łodzi na nowe przełączniki Cisco Nexus 3064 posiadające 48 portów 10G i 4 porty 40G. Inwestycja zapewnia zarówno duży zapas portów potrzebny z uwagi na kolejne podłączenia plus porty 40G na przyszłe uplinki, jak i możliwość redundantnego podłączenia 1G lub 10G do fizycznie niezależnych urządzeń w Łodzi, gdyż część operatorów korzysta już teraz z dwóch portów.

Wrzesień – uruchamiamy bezpośredni peering 10G z CIX – prefixy CIX i IX.LODZ.PL są dostępne wzajemnie dla wszystkich uczestników obu węzłów.

Lipiec – Infratel zestawia na potrzeby własnego peeringu port 1G i sesję BGP z węzłem.
Netrax kolokuje swojego switcha w węźle.

Czerwiec – Z początkiem miesiąca przenieśliśmy styk z TPIXem z Warszawy do Łodzi.
Infratel kolokuje w IX.LODZ.PL węzeł CWDM zapewniający transmisje w ramach Łódzkiej Regionalnej Sieci Teletransmisyjnej (ŁRTS) i własnej infrastruktury operatora.
Comnet Multimedia Sp. z o.o. jako pierwszy operator w regionie dołącza do IX.LODZ.PL wykorzystując transmisję 1G poprzez ŁRST.

Marzec – Migrujemy z transmisją 10G Łódź-Warszawa na łącza Orange. W oparciu o węzeł OPL – przygotowujemy kilka nowych transmisji z regionu do naszego węzła.
Iwacom upgrade’uje swój port do 10G.

Luty – Kylos przełącza się na port 10G.
Orange Polska oficjalnie uruchamia w TPnets DC w Red Tower swój węzeł dostępowy xWDM z portami 10G i 1G! To unikalne rozwiązanie dostępne jedynie w największych węzłach zewnętrznych wobec OPL w kraju, które zdecydowanie ułatwi operatorom realizację transmisji z Łodzi do innych węzłów OPL w regionie i w kraju. Dziękujemy za zaufanie.

Styczeń – zagregowane statystyki wskazują, że ruch w Łodzi sięga na początku roku już 12 Gb, zaś w W-wie – 20 Gb. Równocześnie następuje stopniowa migracja uczestników projektu na porty 2x1G lub 10G. W pierwszym kwartale upgrade do 10G zapowiedziały 3 firmy.

2015

Wrzesień: ITV Media przechodzi na 2x 10G. Gratulacje.

Czerwiec: TVSat364 jako drugi po TPnets.com uczestnik węzła wykonał upgrade styku do 10G. Gratulujemy!

WiFiKomputer dołącza do węzła w kwietniu.

W marcu CITYnet z Brzeziń uruchomił sesję BGP.

Styczeń 2015 r. przywitał nas przekroczeniem w łódzkim węźle poziomu 10G zagregowanego wolumenu ruchu. Dziękujemy za zaufanie.

2014

Listopad: W sekcji technologia publikujemy schemat sieci szkieletowej. IX.LODZ.PL występuje na peering sesji w czasie Konferencji KIKE.

Wrzesień: Pierwsza publiczna prezentacja węzła w czasie Konferencji Warsztatowej Mediakomu w Hotelu Hilton w Łodzi.

Lipiec: ITV Media ISP działający m.in. na terenie Łowicza i Skierniewic zestawia sesję BGP do IX.LODZ.PL.

Od czerwca Bild Presse Polska – 10-tym uczestnikiem węzła.

W maju udostępniona została strona IX.LODZ.PL przygotowana przez Kylosa. Przy tej okazji oficjalnie pierwszym uczestnikiem węzła spoza KIKE został współpracujący z nami od lat Movicom.

Na przełomie roku ruszył styk 10G z E-Południem (EPIX) w W-wie. Kilka tygodni później link 10G połączył nasz węzeł w  W-wie z siecią GTT (dawniej Tinet).

2013

Latem w W-wie w serwerowni PLIX kolokowany został przełącznik 24 x 10G zapewniający bezpośrednią komunikację pomiędzy Łodzią i naszymi partnerami w W-wie – w tym 10G do węzła K-IX (zapewnia też transmisje do innych węzłów projektu) i nowy bezpośredni styk 1G do TPIX. Przełącznik przejął również funkcję podstawowego PIM’a  Platformy TV Jambox dla części członków KIKE.

Zestawiliśmy również transmisję 1G do Poznania kolokując w PIX własny przełącznik i zyskując dzięki temu bezpośredni styk z Łodzi do PIX i HE.net w Poznaniu, a także innych operatorów dostępnych w stolicy Wielkopolski.

Styk 1G z węzłem Thinx w Łodzi udostępnił dodatkową redundancję w dostępie do krajowych IXów dla zainteresowanych uczestników.

Likwidacja Network Communication zmniejszyła liczbę uczestników węzła o 1 firmę.

2012

Do projektu przystąpili: Globitel i Kylos.

Uruchomiliśmy styk 1G z TPIX w W-wie dla uczestników projektu z Łodzi.

Z końcem roku do węzła dołączyła firma StormMedia.

2011

Przyłączył się Diament.

Łącze do Warszawy uzyskało przepustowość 10G.

2010

W marcu do węzła dołączyło STK TVSat364. Jesienią: ZDnet i Network Communication.

Transmisja do Warszawy przyśpieszyła kolejno do 1G i 1,5G.

2009

TPnets.com uruchamia i od listopada 2009 r. administruje łódzkim węzłem wymiany ruchu (IX), którego powstanie i rozwój w regionie możliwe są dzięki współpracy łódzkich operatorów – uczestników przedsięwzięcia. Wystartowaliśmy z transmisją 0,5G z Łodzi do Warszawy kontraktując ją pierwotnie wspólnie z IWACOMem. Decyzja o utworzeniu węzła zapadła… przy deserze w czasie jesiennej Konferencji KIKE, na której przedstawione zostały założenia projektu TŁ.

Węzeł IX.LODZ.PL zlokalizowany jest od początku w budynku Red Tower, DC TPnets.com – ul. Piotrkowska 148/150, poziom -1 lok. nr 0133.

Zainteresowanych operatorów prosimy o kontakt admin / at / mnc.pl.